Doelstellingen

- het ijveren voor een bredere kennis van en belangstelling voor het cultureel-, landschappelijk-, bouwkundig- en historisch patrimonium betreffende Wevelgem.

- het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals archeologie, familiekunde, natuurstudie, volkskunde, industriële archeologie op het lokale vlak.

- het aanleggen van een documentatiecentrum over de geschiedenis van Wevelgem.

- aandacht hebben en opkomen voor het behoud en de bescherming van het erfgoed in de ruimste betekenis van het woord en dat steeds in het werkgebied.

- het organiseren van voordrachten, lezingen, tentoonstellingen en allerhande initiatieven over feiten, gebeurtenissen, figuren, ….gelinkt aan het werkgebied.

- ijveren voor educatieve activiteiten in het belang van jongeren.

- het publiceren van de resultaten van opzoekingen, onderzoeken en navorsingen over het werkgebied in het tijdschrift Wibilinga (3x per jaar) of met behulp van een gelegenheidsuitgave.

- het verzamelen en/of verwerven door schenking, aankoop of anderszins van documenten, foto’s, voorwerpen, publicaties,… en het ontsluiten ervan.

- samenwerken met andere verenigingen met een gelijkaardig doel, o.m. voor activiteiten buiten het werkgebied.