Historiek ontstaan

De heemkundige kring Wibilinga vierde in 2013 zijn zilveren jubileum. Vooral het tijdschrift, de vele activiteiten en publicaties, de diverse werkgroepen en de herwaardering van het culturele patrimonium zijn grote troeven. 

Op 10 november 1987 stichtten Didier Stragier, Etienne Vanackere, Hubert Vandenberghe, Filiep Vandenbroucke en John Mullebrouck de heemkundige kring Wibilinga . Ruim twee maanden later werd het eerste nummer van ons viermaandelijks tijdschrift aan het publiek voorgesteld. De heemkring verwierf vrij snel zijn plaats in het culturele leven van de vlasgemeente.

Wibilinga groeide in de eerste plaats vanuit de interesse van de stichters voor stamboomonderzoek . Toch vulde de heemkring ook een gat in de markt hetgeen voorheen al tot uiting kwam in de publicaties door Johan Cottyn en Philippe Haeyaert respectievelijk over ‘Gullegem tijdens de Franse overheersing’ en ‘Een Getuigenis’.

De heemkring verspreidt en verzamelt alle mogelijke informatie van heemkundige - en historische aard over Wevelgem. Het tijdschrift dat driemaal per jaar verschijnt, is daarvoor een uitstekend middel.

Uniek aan deze heemkring zijn de vele werk- en stuurgroepen waarvan de seniorenwerking er één van is. Vooral vertelnamiddagen als geleide uitstappen zijn in deze groep bijzonder populair.

Wibilinga vormt samen met andere verenigingen de basis van een mooi aantal fiets- als wandelroutes. In die zin draagt de heemkring dan ook bij tot de toeristische promotie van Wevelgem. Sinds 2014 is er zelfs een verbroedering met een Duitse heemkring zich situerende te Hohenlockstedt.

Ook op het vlak van het documentatiecentrum staat de heemkring evenmin stil. In ons lokaal ‘d’Elektriekfabrieke’ aan de Leopoldstraat 45 te Wevelgem, is er een schat aan informatie terug te vinden : gaande van tijdschriften, oude foto's, postkaarten, oude documenten, bidprentjes en rouwbrieven, kiezerslijsten, kranteknipsels naar familiegeschiedenissen, oude kaarten alsook over de geschiedenis van de koers Gent-Wevelgem.

Uiteraard heeft de heemkring ook aandacht voor heel wat aspecten uit onze gemeenschap; gaande van vlasnijverheid, brouwerijen, boerderijen, kapellen, oorlog, straten, weverijen,… Ook hier werden er werkgroepen opgericht met tot doel de resultaten te ontsluiten niet enkel voor het huidige - maar ook voor onze toekomstige generaties.