Publicaties

Onze heemkring geeft een viermaandelijks tijdschrift uit, genaamd “Wibilinga”

Daarnaast werden een aantal thematische monografieën uitgewerkt. Zie verder.

 Wibilinga 2020 01 Pagina 1

Wibilinga 2020 01 Pagina 2 

Wibilinga 2020 01 Pagina 3

Flyer A5 publiciteit monografie n 1 tot 4

Flyer tijdschrift A5