Publicaties

Onze heemkring geeft een viermaandelijks tijdschrift uit, genaamd “Wibilinga”.

Wibilinga 2019 01 vr website Pagina 3 Pagina 1

 Wibilinga 2019 01 vr website Pagina 3 Pagina 2

 

Redactioneel

Op de nieuwe banner van Heemkundige Kring Wibilinga staat nu expliciet vermeld 'Moorsele We-
velgem'. Dit geeft de realiteit weer dat heel wat Moorselenaren artikels bezorgen en actief
deelnemen aan diverse werkgroepen binnen de vereniging.

In dit nummer zijn de eerste drie artikels van de hand van Moorselenaren.

Het eerste is een vervolg op het artikel 'Het bewogen verhaal van twee zussen uit
Moorsele' dat verscheen in het vorig nummer. Een zoon van een van de zussen was tijdens WO II als
oorlogsvrij- williger actief bij de Britse RAF. Bij de terugkeer van een missie crashte het
vliegtuig en slechts één crewlid overleefde dit. Aan de hand van o.a. het boek dat deze overlevende
schreef brengt Lothair Vanoverbeke het eveneens bewogen verhaal van die zoon die op 24-jarige
leeftijd sneuvelde.

Naar aanleiding van de belangstelling die er was bij een aantal spreekbeurten over de
woonwijk de Kafhoek in het centrum van Moorsele stelden Geert Opsomer en Lut Vanoverberghe een
artikel samen. Het schetst hoe de Kafhoek met zijn ietwat besloten gemeenschap evolueerde en hoe de
ge- meente ingreep toen de wijk dreigde te verkommeren en te verkrotten. Eind de jaren '80 werden
dan ook de nodige saneringswerken uitgevoerd en werd de wijk weer nieuw leven ingeblazen.

De namen van de 18 gesneuvelde militairen en de 30 burgerslachtoffers die te betreuren vielen
tijdens ‘den Grooten Oorlog’ staan vermeld op de monumentale muurplaat in een zijbeuk van de
Moorseel- se Sint-Martinuskerk. Naar aanleiding van 100 jaar einde WO I brengt Lothair het verhaal
van deze mensen die stierven voor hun vaderland.

Als afsluitend artikel een 'In Memoriam' van Wibilinga-medewerker Frans Robesyn die eind 2017 op
93-jarige leeftijd overleed.

In zijn leven was hij betrokken bij heel wat historische scharniermomenten: de teloorgang van de
vlasnijverheid in onze streek, Wereldoorlog II en de gedwongen tewerkstelling in Duitsland en de
naweeën van die oorlog. Didier Stragier getuigt hoe hij Frans heeft gekend en over zijn inzet
binnen het Wevelgems verenigingsleven.

Veel leesgenot

Paul Poppe