Publicaties

Onze heemkring geeft een viermaandelijks tijdschrift uit, genaamd “Wibilinga”.

 cover 2018 03 lR

schutbladen 2018 03 Pagina 1

Redactioneel

2018 is een bijzonder jaar geweest. Naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand Eerste Wereldoorlog werden
binnen de Wibilinga-werkgroep Militaria heel wat initiatieven ontwikkeld.
Lezingen en tentoonstellingen werden georganiseerd, artikels geschreven en men was betrokken bij diverse
herdenkingsmomenten, als initiafnemer en/of in nauwe samenwerking met andere verenigingen en officiële
instanties zoals het Gemeentebestuur.
In dit nummer wordt verslag uitgebracht en duiding gegeven bij een aantal van deze herdenkingsmomenten:
• 6 mei: De herdenking van de 100ste verjaardag van het overlijden van Lode De Boninge door Philippe
Haeyaert.
Aansluitend volgt een bijdrage over ‘Heldenhulde’, het initiatief van enkele Vlaamse frontsoldaten om hun
gesneuvelde makkers een degelijk graf te bezorgen. Aan de hand van de briefwisseling tussen de Wevelgemse
soldatenmakkers kunnen we volgen hoe zij hun ‘Bond der vereenigde Wevelghemnaars’ oprichtten
en elkaar steeds op de hoogte hielden van hun toestand aan het front. Er vielen hierbij ook geregeld gesneuvelde
dorpsgenoten te betreuren. Lode De Boninge speelde bij die informatie-uitwisseling een heel
actieve rol.
• 13 oktober: Herdenking van de bevrijding van Moorsele op 14 oktober 1918 van de hand van Lothair
Vanoverbeke.
Aansluitend een artikel van Bart Seynaeve over twee militaire bevelhebbers die een bijzondere rol speelden
bij die bevrijding
• 11 november: naast de klassieke huldiging van de militaire slachtoffers werden ditmaal ook de door Willy
Naesens teruggevonden 63 Wevelgemse burgerslachtoffers van de Groote Oorlog officieel herdacht en
kregen zij een vermelding op de gemeentelijke begraafplaats. Ook 4 gerepatrieerde gesneuvelden werden
gehuldigd.
Het zijn stuk voor stuk bijdragen die te maken hebben met de funeste impact die de Groote Oorlog op onwezenlijk
veel mensenlevens had. Het kunstproject met de 600.000 beeldjes in het domein de Palingbeek
gaf dit heel expressief weer.
In het eerste artikel brengt Gilberte Dom het bewogen verhaal van twee Moorseelse zussen in het begin van de
vorige eeuw. In het volgend nummer krijgt dit verhaal nog een vervolg.

Veel leesgenot

Paul Poppe